Навчання мові в групі

Мовна школа ADVANCEk-p навчає англійській, іспанській, французькій, німецькій, польській мовам в міні групах до 10 учнів.

Навчання іноземній мові в групі

Мовна школа ADVANCEk-p навчає англійській, іспанській, французькій, німецькій, польській мовам в міні групах до 10 учнів. Це дає можливість учителю приділяти достатньо часу кожному учню, здійснюючи індивідуальний підхід до кожного та забезпечуючи високу якість навчання. Групи формуються по класах з 1 по 11.

Навчальна програма з іноземної мови у групі забезпечує надійну базу для того, щоб учень міг швидко і правильно виконувати завдання на всі види мовленнєвої діяльності, що відповідають рівням – A2+, B1+, B2+, C1/С2. Ми визначаємо проблеми у знаннях кожного учня і допомагаємо вирішити їх та іти далі, збільшуючи словниковий запас

У процесі навчання іноземних мов у групі викладачі центру використовують особистісно-орієнтований, діяльнісний та комунікативно-пізнавальний методи і дотримуються критеріїв, які викладені у «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти», а саме:

 • Багатоцільовість (викладач працює з учнями так, що їх вміння та мовленнєві компетенції постійно удосконалюються і є придатними для досягнення ними різноманітних цілей);
 • Гнучкість (викладач організовує навчальний процес так, щоб уміння з іноземної мови були для використання в різних обставинах);
 • Динамічність (викладач постійно розвиває навчальні стратегії відповідно до потреб учнів у групі);
 • Легкість для сприйняття (викладач представляє навчально-тематичний матеріал у легкозрозумілій формі, при чому, цей матеріал є придатним для використання учнями у відповідності до їх інтересів, вікових та світоглядних особливостей);
 • Креатив і творчість викладача.

Дидактичний матеріал програми для підлітків з вивчення іноземної мови:

 • захоплюючий;
 • максимально наближений до реальних життєвих ситуацій;
 • забезпечує більш гнучке і вільне володіння іноземною мовою;
 • спонукає вивчення іноземної мови як засобу міжособистісної та міжкультурної комунікації;
 • пропонує тексти на різноманітну тематику, у різних жанрах, які збагачують особистість;
 • забезпечує супровід аудіо матеріалів;
 • пропонує чіткість в організації роботи з навчальним матеріалом (підручник, робочий зошит і окремий зошит з граматики);
 • забезпечує системні та ґрунтовні уміння та знання підлітка з іноземної мови, які є достатніми для того, аби досягти високого результату.

Навчання іноземних мов у групі на дидактичній літературі західних видань. Ці підручники включають типові завдання, які включаються до тесту з іноземної мови зі ЗНО, ДПА, а також забезпечують базу для успішної здачі.

ВИКЛАДАЧІ, ЕКСПЕРТИ ТА РАДНИКИ ЦЕНТРУ ІНОЗЕМНИХ МОВ "ADVANCE k-p"

Search